Začetek našega delovanja sega v leto 1981, ko smo pričeli z opravljanjem obrtne dejavnosti kovinostrugarstva in ključavničarstva.

Danes se ukvarjamo z izdelavo opreme in rezervnih delov za potrebe industrije, termoelektrarn ter drugih energetskih objektov. Konkurenčni smo na področju izdelave in montaže jeklenih konstrukcij nadstrešnic, ograj, podestov ter drugih namenskih izdelkov po naročilu.

Razpolagamo z več CNC-stroji (stružnice, obdelovalni centri), klasičnimi stružnicami, rezkalnim strojem in ostalim orodjem, potrebnim za obdelavo kovin.

Od leta 1999 dalje nastopamo na trgu tudi z družbo DBSS d.o.o., katere glavna dejavnost je vzdrževanje strojnih naprav v energetskih objektih.

Z leti se je obseg dela povečeval, posledično pa je ob hkratni krepitvi in posodabljanju strojnih kapacitet raslo tudi število zaposlenih. V obeh podjetjih je danes zaposlenih več kot 8o strokovnjakov z različnimi znanji.

Leta 2006 smo z našim sestrskim podjetjem DBSS d.o.o. sodelovali pri izločitvi profitnih centrov SIPO in INOKS iz invalidskega podjetja HTZ Velenje I. P. d.o.o. ter pri ustanovitvi samostojnih družb Sipoteh d.o.o. (proizvodnja in servisiranje rudarske opreme) in Robinoks d.o.o. (proizvodnja izdelkov iz nerjavečega jekla). V obeh podjetjih smo prevzeli pomemben lastniški delež.

V prihodnosti želimo pridobiti čim več kupcev na trgih Evropske unije ter postati dobavitelj kovinskih izdelkov, prepoznaven po zanesljivosti, lojalnosti in kakovosti.skoziCas_small

oPodjetju